Interwencja rodzinna

Sesja INTERWENCJI RODZINNEJ jest metodą pracy z osobą, która z uwagi na objawy swojej choroby nie widzi potrzeby zwrócenia się o pomoc – jest to konfrontacja wobec osoby uzależnionej. Spotkanie jest dokładnie wcześniej omówione i przygotowane z rodziną w czasie konsultacji. Osoba uzależniona jest zaproszona na spotkanie (zwykle odbywa się ono w miejscu zamieszkania rodziny). Dzięki obecności osób w sposób profesjonalny prowadzących rozmowę konfrontacja nie jest kolejną awanturą rodzinną, sesją oskarżeń i pretensji wobec osoby uzależnionej czy okazją do użalania się na sytuację rodzinną. Interwencja rodzinna ma charakter rzeczowy, konkretny i życzliwy wobec osoby uzależnionej. Ma doprowadzić do decyzji o leczeniu i nawiązaniu kontaktu z placówką lecznicza.