Konsultacja i Terapia indywidualna

KONSULTACJĄ INDYWIDUALNĄ określamy pierwsze, lub kilka pierwszych spotkań ze specjalistą lub grupą specjalistów, które trwa około 45 minut i służy zebraniu informacji na temat natury zgłaszanej trudności i zaplanowaniu dalszych działań.

Jest to rozmowa w czasie której osoba zgłaszająca się do nas próbuje opisać swój kłopot, trudność będącą przyczyną zwrócenia się o pomoc. Ilość spotkań konsultacyjnych dostosowana jest do indywidualnych potrzeb osoby/rodziny. W wielu sytuacjach konsultacje są wystarczającą formą wsparcia dla uzyskania nowego spojrzenia i rozwiązania problemu.

TERAPIA INDYWIDUALNA  to rozmowy w których uczestniczy wyłącznie osoba objęta terapią i terapeuta. Sesja terapeutyczna (spotkanie) trwa45 minut i odbywa się cyklicznie w ustalonych wcześniej odstępach czasu. Przed rozpoczęciem terapii odbywają się konsultacje specjalistyczne w czasie których ustala się cel, czas trwania terapii, częstotliwość, miejsce spotkań itp.

TERAPIA RODZINNA jest wskazana, gdy problem (nawet jeśli wydaje się, że dotyczy tylko jednej osoby) angażuje emocjonalnie całą rodzinę i wpływa na obniżenie jakości jej życia. Przed rozpoczęciem terapii odbywają się konsultacje rodzinne w czasie których ustala się cel, czas trwania terapii, częstotliwość i miejsce spotkań itp. Terapia rodzinna polega na rozmowach ze specjalistami o ważnych i angażujących rodzinę sprawach.