Konsultacja i Terapia rodzinna/pary

KONSULTACJĄ RODZINNĄ jest spotkanie zespołu specjalistów ze wszystkimi, którzy w danym czasie są zaangażowani w rodzinną trudność (zwykle wszystkimi osobami zamieszkującymi wspólnie). Spotkanie trwa około 70 minut i służy określeniu źródła dyskomfortu każdej z obecnych osób i wyobrażeniu/definiowaniu oczekiwanej zmiany. Głównym celem konsultacji rodzinnych jest podjęcie decyzji o dalszym planie działania.

TERAPIA RODZINNA jest wskazana, gdy problem (nawet jeśli wydaje się, że dotyczy tylko jednej osoby) angażuje emocjonalnie całą rodzinę i wpływa na obniżenie jakości jej życia. Przed rozpoczęciem terapii odbywają się konsultacje rodzinne w czasie których ustala się cel, czas trwania terapii, częstotliwość i miejsce spotkań itp. Terapia rodzinna polega na rozmowach ze specjalistami o ważnych i angażujących rodzinę sprawach.