Konsultacja indywidualna

KONSULTACJĄ INDYWIDUALNĄ określamy pierwsze, lub kilka pierwszych spotkań ze specjalistą lub grupą specjalistów, które trwa około 45 minut i służy zebraniu informacji na temat natury zgłaszanej trudności i zaplanowaniu dalszych działań.

Jest to rozmowa w czasie której osoba zgłaszająca się do nas próbuje opisać swój kłopot, trudność będącą przyczyną zwrócenia się o pomoc. Ilość spotkań konsultacyjnych dostosowana jest do indywidualnych potrzeb osoby/rodziny. W wielu sytuacjach konsultacje są wystarczającą formą wsparcia dla uzyskania nowego spojrzenia i rozwiązania problemu.