Konsultacja rodzinna/pary

KONSULTACJĄ RODZINNĄ jest spotkanie zespołu specjalistów ze wszystkimi, którzy w danym czasie są zaangażowani w rodzinną trudność (zwykle wszystkimi osobami zamieszkującymi wspólnie). Spotkanie trwa około 70 minut i służy określeniu źródła dyskomfortu każdej z obecnych osób i wyobrażeniu/definiowaniu oczekiwanej zmiany. Głównym celem konsultacji rodzinnych jest podjęcie decyzji o dalszym planie działania.