Mediacja

W sytuacji konfliktów i sporów, które przekraczają możliwości rodziny w samodzielnym znalezieniu rozwiązania proponujemy MEDIACJĘ – jest to metoda rozwiązywania konfliktów w której uzyskuje się profesjonalną pomoc w komunikacji, określeniu potrzeb obu stron, poszukiwaniu porozumienia. Mediacja w odróżnieniu od terapii i konsultacji rodzinnych koncentruje się na poszukiwaniu rozwiązań możliwych do zastosowania w przyszłości (nie ma na celu analizowania przeszłości, przepracowywania emocji).