Narada rodzinna

NARADA RODZINNA to forma rozmowy z całą rodziną (lub osobami niespokrewnionymi zamieszkującymi wspólnie) na temat poszukiwania drogi rozwiązania zgłoszonego problemu. Specyfiką narady rodziny jest poszukiwanie rozwiązań spośród zasobów (umiejętności, możliwości, doświadczeń) własnych rodziny (w odróżnieniu od tworzonego przez specjalistów planu pomocy rodzinie). Narada rodzinna jest szansą na wzmocnienie więzi w rodzinie i przywrócenie współdziałania i koncentracji na potrzebach rodziny i rozwiązaniach problemu, nie zaś na konfliktach, trudnościach i wzajemnych, często niewypowiedzianych wprost wzajemnych oczekiwaniach.