Karolina Bać

pedagog, Certyfikowany Terapeuta Środowiskowy (PTP), absolwentka Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, specjalista pracy socjalnej, studia podyplomowe Menadżer instytucji pomocy społecznej, ukończyła zaawansowany kurs Terapii Rodzin (Krakowski Instytut Psychoterapii), Studium Umiejętności Psychologicznych (Małopolski Ośrodek Szkolenia Terapeutów Uzależnień), szkolenie Couching (Psychologiczne Centrum Rozwoju Lublin) oraz wiele innych z zakresu diagnozy i wsparcia rodziny. Aktualnie w trakcie kursu akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne przygotowujcego do certyfikacji w zakresie pychoterapii w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie. Posiada doświadczenie w pracy w Podejściu Skoncentrowanym na Rozwiązaniach z rodziną w kryzysie i przeżywającą trudności opiekuńczo - wychowawcze. Prowadziła grupy samopomocowe rodziców, narady rodzinne oraz warsztaty umiejętności wychowawczych. Zdobywała doświadczenie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rzeszowie oraz rzeszowskim oddziale Krakowskiego Instytutu Psychoterapii. Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.