Karolina Bać

pedagog, Certyfikowany Terapeuta Środowiskowy (PTP), absolwentka Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, specjalista pracy socjalnej, studia podyplomowe Menadżer instytucji pomocy społecznej, ukończyła zaawansowany kurs Terapii Rodzin (Krakowski Instytut Psychoterapii), Studium Umiejętności Psychologicznych (Małopolski Ośrodek Szkolenia Terapeutów Uzależnień), szkolenie Couching (Psychologiczne Centrum Rozwoju Lublin) oraz wiele innych z zakresu diagnozy i wsparcia rodziny. Posiada doświadczenie w pracy w Podejściu Skoncentrowanym na Rozwiązaniach z rodziną w kryzysie i przeżywającą trudności opiekuńczo - wychowawcze. Prowadziła grupy samopomocowe rodziców, narady rodzinne oraz warsztaty umiejętności wychowawczych. Asystent rodziny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rzeszowie oraz terapeuta w rzeszowskim oddziale Krakowskiego Instytutu Psychoterapii. Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.