Aleksandra Kurowska

psycholog, Certyfikowany Terapeuta Środowiskowy (PTP), absolwentka Uniwersytetu im. Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Ukończyła: Studium Pedagogiczne (Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie), Studium Pomocy Psychologicznej i Interwencji Kryzysowej (Instytut Psychologii Zdrowia w Warszawie) oraz szkolenie Zorientowana na traumę terapia poznawczo-behawioralna w leczeniu zaburzenia stresowego pourazowego (PTSD)- Metoda Przedłużonej Ekspozycji (Interdyscyplinarne Centrum Genetyki Zachowania, Uniwersytet Warszawski), szkolenie Terapia Rodzin (Krakowski Instytut Psychoterapii). Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi i rodzinami w Dziennym Centrum Aktywności przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Haczowie; prowadzącą warsztaty i konsultacje indywidualne w Centrum Integracji Społecznej w Krośnie. Aktualnie od 3 lat psycholog w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jasienicy Rosielnej. Ponadto Członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jasienicy Rosielnej, sekretarz Zespołu Interdyscyplinarnego w Jasienicy Rosielnej ds. przemocy oraz psycholog w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Haczowie.