Małgorzata Rymarz

certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, certyfikat nadany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie samodzielnego prowadzenia psychoterapii uzależnień, psycholog, pedagog, Absolwentka studiów magisterskich z psychologii klinicznej i zdrowia na Uniwersytecie SWPS w Katowicach, a także absolwentka studiów magisterskich z zakresu pedagogiki rodziny oraz resocjalizacji. Ukończyła studia podyplomowe na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie z zakresu: Mediacji - alternatywnych metod rozwiązywania sporów. Ukończyła Studium Umiejętności Psychologicznych w Małopolskim Ośrodku Szkolenia Terapeutów Uzależnień. Ponadto ukończyła liczne szkolenia z zakresu pracy ze sprawcą przemocy domowej jak również pracy z osobami doświadczającymi przemocy. W trakcie Kursu Terapii Rodzin w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie. Posiada doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi od różnych substancji psychoaktywnych, jak również w pracy z rodzinami przeżywającymi kryzysy, trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo - wychowawcze jak również w pracy z osobami skonfliktowanymi.