Joanna Żyszkiewicz

psycholog, Certyfikowany Terapeuta Środowiskowy (PTP), absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, ukończyła zaawansowany kurs Terapii Rodzin Krakowskiego Instytutu Psychoterapii, Studium Umiejętności Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Uzależnień, Studia podyplomowe Asystent rodziny. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, rodzinami przeżywającymi trudności opiekuńczo – wychowawcze a także w pracy z indywidualnym klientem w kryzysie (konflikty w relacjach, przemoc, choroba, śmierć i żałoba po stracie, konflikty z prawem).