Terapia indywidualna

TERAPIA INDYWIDUALNA  to rozmowy w których uczestniczy wyłącznie osoba objęta terapią i terapeuta. Sesja terapeutyczna (spotkanie) trwa45 minut i odbywa się cyklicznie w ustalonych wcześniej odstępach czasu. Przed rozpoczęciem terapii odbywają się konsultacje specjalistyczne w czasie których ustala się cel, czas trwania terapii, częstotliwość, miejsce spotkań itp.