Terapia rodzinna/pary

TERAPIA RODZINNA jest wskazana, gdy problem (nawet jeśli wydaje się, że dotyczy tylko jednej osoby) angażuje emocjonalnie całą rodzinę i wpływa na obniżenie jakości jej życia. Przed rozpoczęciem terapii odbywają się konsultacje rodzinne w czasie których ustala się cel, czas trwania terapii, częstotliwość i miejsce spotkań itp. Terapia rodzinna polega na rozmowach ze specjalistami o ważnych i angażujących rodzinę sprawach.